Viking高精密电阻

精度0.01%、0.05%,温度系数TCR1PPM、2PPM、3PPM、5PPM、10PPM
 
联系方式:13718367383   QQ:81140229  Emal:ff@vk-dz.com
|
|
|
|
|
|
|
 
1 非隔离电源模块 E78XX-1.5 2022/9/3 14:19:28
2 非隔离电源模块 E78XX-1.0 2022/9/3 14:17:11
3 非隔离电源模块 E78XX-0.5 2022/9/3 14:15:07
4 dc-dc电源模块EVP30 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:14:11
5 dc-dc电源模块EVP20 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:11:31
6 dc-dc电源模块EVP15 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:09:28
7 dc-dc电源模块EWM10 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:06:17
8 dc-dc电源模块EVM10 4.5-72 VDC 2022/9/3 14:04:37
9 dc-dc电源模块EVP10 4.5-72 VDCEVP10 2022/9/3 14:01:28
10 dc-dc电源模块EVN6 4.5-72 VDC 2022/9/3 13:59:27
11 dcdc模块电源 EWM6 4.5-72 VDC 2022/9/3 13:57:47
12 dcdc模块电源 EVM6 4.5-72 VDC 2022/9/3 13:55:14
13 dcdc模块电源 EWN6 4.5-72 VDC 2022/9/3 13:53:10
14 dcdc模块电源 EWP6 4.5-72 VDC 2022/9/2 12:45:35
15 dcdc模块电源 EVP6 4.5-72 VDC 2022/9/2 12:44:19

首页 上页 下页 尾页 页次:1/4页 共有52篇文档 转到

 
友情连接: 光颉代理  IC108元器件网  TO220电阻  光颉晶圆电阻  25PPM电阻  厚声电阻  Viking高压电阻  光颉电阻  Viking淘宝店  VISHAY柱状电阻  3W合金电阻 
热线电话: 13718367383 QQ:81140229 Emal:ff@vk-dz.com
COPYRIGHT@2003-2021 arpr.5ccic.com 京ICP备11040779号-6